Ficus

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)


м. Київ«4» квітня 2021 року


Даний Публічний Договір або публічна оферта (надалі - «Оферта» або «Договір») є офіційною та публічною пропозицією «Виконавця» («Маркетплейсу»«Торговельного майданчика», «Інтернет-магазину» або «Адміністратора веб-сайту») укласти договір про надання послуг на веб-сайті Виконавця. 

Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Користувачів (Клієнтів) веб-сайту Виконавця незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Користувач в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати, відповідальності та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту оплати рахунку, виставленого Виконавцем Користувачу і отримання Користувачем від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  1. Публічний Договір або публічна оферта (надалі - «Оферта» або «Договір») – це публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з ним договір про надання послуг з замовлення меблів, зразки яких, розміщені на веб-сайті Виконавця, дистанційним способом (надалі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

  2. Акцепт оферти – це повне й беззаперечне прийняття Користувачем умов  Оферти, що виражається в перерахуванні грошових коштів (оплати) на підставі рахунку виставленого та направленого Виконавцем на електронну пошту Користувача або за допомогою інших засобів електронного зв’язку (Viber, Telegram).

  3. Послуги з замовлення меблів (надалі «Послуги») – це послуги, які надаються Виконавцем Користувачу на умовах, що містяться в цій Оферті. 

  4. Веб-сайт Виконавця - це веб-сайт розташований за адресою ficus.house та створений для укладення договорів про надання Послуг на підставі ознайомлення Користувача із умовами запропонованими у даній Оферті за допомогою мережі Інтернет.

  5. Користувач – це дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років та через веб-сайт Виконавця, отримує від нього інформацію, здійснює замовлення та оплату через веб-сайт Виконавця щодо замовлення меблів, взірці яких розміщені на веб-сайті Виконавця для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

  6. Виконавець («Маркетплейс» «Торговельний майданчик» або «Адміністратор веб-сайту»)Товариство з обмеженою відповідальністю«ДИЗАЙН.АРХІТЕКТУРА.ХАБ» в особі директора Тадай Ольги Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, - це юридична особа, яка за умовами цієї Оферти надає послуги з замовлення меблів, зразки яких, розміщені на веб-сайті Виконавця, дистанційним способом.

  7. Виробник меблів – це юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка на договірних умовах з Виконавцем надає Виконавцю фото зразків меблів та інформації щодо меблів на веб-сайті Виконавця, з метою виконання робіт з виробництва меблів на замовлення Користувачів та в разі акцепту оферти Виконавця виконує роботи з виробництва меблів, внаслідок чого отримує оплату, сплачену Користувачем на умовах визначених у цій Оферті.


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. В порядку та на умовах цієї Оферти Виконавець зобов’язується надати Послуги з замовлення меблів, дистанційним способом, що включають в себе:

   1. Ознайомлення Користувача з зразками меблів та інформацією про послуги, що розміщені на веб-сайті Виконавця та які можуть бути замовлені Користувачем.

   2. Надання Виробнику меблів інформації про замовлення Користувача для направлення за адресою вказаною Користувачем спеціаліста, який здійснить необхідні заміри та надасть необхідну додаткову інформацію.

   3. Направлення на електронну адресу Користувача або за допомогою інших засобів електронного зв’язку (Viber, Telegram) проекту та кошторису замовлення.

   4.  Направлення на електронну адресу або за допомогою інших засобів електронного зв’язку (Viber, Telegram) Користувача рахунку для оплати замовлення.

   5. Утримання у себе грошових коштів Користувача, сплачених за замовлення, до повного виконання робіт Виробником меблів, підтвердженням якого є підписання Користувачем Акту виконаних робіт та відсутність зауважень з приводу замовлення протягом 5 (п’яти) днів після підписання Акту виконаних робіт.

  2. Датою акцепту оферти та моментом повного й беззаперечного прийняттям Користувачем умов Оферти вважається дата перерахування грошових коштів (оплати) на рахунок Виконавця на підставі рахунку, направленого Виконавцем на електронну пошту Користувача.


 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ (ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ) 

  1. Користувач самостійно оформлює замовлення на веб-сайті Виконавця через форму «Замовлення».

  2. При оформленні замовлення на веб-сайті Виконавця Користувач надає наступну інформацію про себе, необхідну Виконавцю для надання послуг для оформлення замовлення:

   1. Прізвище та ім'я Користувача;

   2. Контактний номер телефону Користувача;

   3. Електронна адреса Користувача;

   4. Ідентифікаційний код Користувача.

  3. Користувач може також оформити замовлення, шляхом формування заявки, де зазначає тільки контактний номер телефону для подальшого з ним зв’язку Виконавцем та уточнення всієї необхідної інформації.

  4. Предмет замовлення, обраний Користувачем, зазначається в «Замовленні» Користувача на веб-сайті Виконавця.

  5. У випадку виникнення питань з приводу замовлення, Виконавець може додатково зв’язатись з Користувачем за допомогою засобів зв’язку, інформація про які, була зазначена Користувачем на веб-сайті Виконавця.

  6. Зазначені Користувачем дані вносяться до бази даних Виконавця.

  7. Виконавець передає інформацію про замовлення Виробнику меблів для направлення його представника Користувачу в найкоротший термін після оформлення замовлення на веб-сайті Виконавця. Виконавець попередньо домовляється про зручний для Користувача час для проведення замірів та надання необхідної додаткової інформації.

  8. Виконавець направляє на електронну адресу Користувача або за допомогою інших засобів електронного зв’язку (Viber, Telegram) проект, кошторис замовлення та рахунок для оплати замовлення протягом 5 (п’яти) днів після проведення замірів.

  9. Користувач акцептує оферту не пізніше ніж на 7 (сьомий) день після направлення Виконавцем документів, зазначених в п. 3.7. У випадку пропуску цього строку, вартість може бути змінена, про що Користувач буде повідомлений.

  10. Акцептуючи оферту, Користувач підтверджує наступне:

   1. Користувач підтверджує повне й беззаперечне прийняття ним умов  Оферти. 

   2. Користувач дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, Користувач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Користувач також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача з метою виконання умов Договору. Обсяг прав Користувача, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

  11. Виконавець передає інформацію про акцепт оферти Виробнику меблів, що є для останнього підтвердженням замовлення на виконання робіт, яке той має виконати у строки, повідомлені Користувачу.

  12. Підтвердженням прийняття робіт Користувачем у Виробника є підписання Користувачем Акту виконаних робіт.

  13. Виконавець перераховує другу частину грошових коштів Користувача, сплачених за замовлення, тільки після повного виконання робіт Виробником меблів та прийняття їх Користувачем, що підтверджується підписанням Акту виконаних робіт, а також в разі відсутності зауважень з приводу замовлення протягом 5 (п’яти) днів після підписання Акту виконаних робіт.

 2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

  1. Послуги за цим Договором є безкоштовними та Користувач оплачує лише вартість свого замовлення, що фактично є оплатою робіт, виконаних Виробником меблів та перераховується останньому Виконавцем двома частинами: перша частина, у розмірі необхідному для закупівлі матеріалів, після акцепту оферти, друга частина після прийняття робіт Користувачем у Виробника, що підтверджується підписаним з двох сторін Актом виконаних робіт.

  2. Оплата за замовлення, що надходить від Користувача на рахунок Виконавця є «транзитною» та не є доходом Виконавця.


 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Виконавець зобов’язується надати послуги за цим Договором у відповідності до встановлених умов.

  2. Виконавець зобов’язується не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Користувача і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання замовлення Користувача.

  3. Виконавець зобов’язується не змінювати умови цього Договору для Користувача після акцепту оферти і до виконання обов’язків за Договором.

  4. Виконавець зобов’язується зберігати на своєму рахунку грошові кошти сплачені клієнтами за замовлення та перераховувати Виробнику у порядку та на умовах встановлених у цій Оферті.

  5. Користувач зобов’язується до моменту акцепту Оферти ознайомитись з  Офертою та всіма її умовами.

  6. Користувач зобов’язується на виконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Користувачем повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують Користувача і достатні для надання послуг.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Виконавець не несе відповідальності за порушення своїх зобов’язань у випадку надання Користувачем недостовірної або помилкової інформації.

  2. Виконавець несе відповідальність перед Користувачем за збереження коштів перерахованих користувачем в рахунок оплати роботи Виробника меблів.

  3.  Виконавець і Користувач несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.


 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  1. Надаючи свої персональні дані на веб-сайті Виконавця при оформленні Замовлення, Користувач надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

  2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Користувачем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

  3. Користувач несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Користувача або невідповідністю її дійсності.


 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Датою укладення Договору є дата акцепту оферти що виражається у перерахуванні грошових коштів (оплати) на рахунок Виконавця на підставі рахунку, направленого Виконавцем на електронну пошту Користувача.

  2. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

  3. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

  4. Виконавець має право вносити зміни до цієї Оферти в односторонньому порядку, у передбаченому цієї Офертою порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ДИЗАЙН.АРХІТЕКТУРА.ХАБ»

ЄДРПОУ 42735819

р/р 26003628711, відкритий у АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805

Юридична адреса: 03062, м. Київ,
просп. Перемоги, буд. 71-А, прим. 424

Ел. адреса: olgatadai@gmail.com


Тел. +380986678888